Samling: Kjemikaliebestandige hansker.

Chemstar®

Hanske og hånd i perfekt kjemi! Frihet til å jobbe bekymringsløst og sikkert med kjemikalier. Chemstar er det klare førstevalget for beskyttelse mot kjemiske stoffer. De finnes både som engangs og flerbrukshansker. Chemstar, kjemisk fri for kompromisser.